Raport kwartalny za I kw. 2020 r.

26 czerwca, 2020

Kwartalny | EBI | 4/2020

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dariusz Karolak – Prezes Zarządu

Załączniki:
APA_Raport IQ_2020.pdf