Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok

1 sierpnia, 2020
Roczny | EBI | 8/2020

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok obrotowy.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

APA_SRR_ 2020.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Apanet S.A. 2019.pdf
Sprawozdanie Zarzadu Apanet S A 2019.pdf
31.12.2019_APANET S.A._SSF Stanowisko.pdf