Informacja o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Piotra Leszczyńskiego przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji

30 września, 2020

Bieżący | ESPI | 9/2020

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 29 września 2020 r. powziął informację, że postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie X GCo 93/20 w sprawie z wniosku Pana Piotra Leszczyńskiego przeciwko Janowi Lisowi o udzielenie zabezpieczenia Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy:
1_ udzielił uprawnionemu Piotrowi Leszczyńskiemu zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że obowiązany Jan Lis nie może wykonywać prawa głosu z 1.202.500 akcji APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o których nabyciu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2019 r. przez ustanowienie na czas trwania postępowania zakazu wykonywania przez uczestnika Jana Lisa prawa głosu z 1.202.500 akcji APANET S.A. we Wrocławiu r., o których nabyciu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2019 r.;
2_ udzielił uprawnionemu 14-dniowy termin do wniesienia pozwu pod rygorem upadku zabezpieczenia;
3_ odstąpił od uzasadnienia postanowienia uwzględniając w całości wniosek uprawnionego zawarty we wniosku o udzielenie zabezpieczenia i podzielając argumenty strony przytoczone na jego poparcie we wniosku z dnia 19 sierpnia 2020 r. _data prezentaty_.

Ponadto w dniu 29 września 2020 r. Zarząd Emitenta powziął informację, że w dniu 11 września 2020 r. Pan Piotr Leszczyński wystąpił z pozwem przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie o ustalenie, że Pan Jan Lis nie może wykonywać prawa głosu z 1.202.500 akcji APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o których nabyciu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2019 r.

Zarząd Emitenta informuje, że Pan Jan Lis zawiadomił Spółkę APANET S.A. o nabyciu 1.202.500 akcji APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 24 lutego 2019 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.