Otrzymanie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

12 stycznia, 2021

Raport Bieżący 1/2021

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2021 r. powziął informację o wypowiedzeniu w dniu 11 stycznia 2021 r. przez Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z dnia 26 września 2013 r.

Zgodnie z zasadami określonymi w umowie okres wypowiedzenia upłynie z dniem 11 lutego 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu