Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

3 lutego, 2021

EBI 3/2021

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego związanego z faktem, iż raport bieżący EBI nr 02/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie harmonogramu publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2021 r. opublikowany został z naruszeniem terminu wskazanego w § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Emitent informuje, iż powodem naruszenia obowiązków informacyjnych było incydentalne niedopatrzenie powodujące niedochowanie terminu przekazania raportu. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu