Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia przez spółkę zależną

12 lutego, 2021

ESPI 1/2021

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 11 lutego 2021 r. do Emitenta wpłynęła informacja od Apanet Green System sp. z o.o. _”Spółka zależna”_ o otrzymaniu przez Spółkę zależną zamówienia na dostawę elementów systemu sterowania oświetleniem o wartości 1.157.450,32 zł. Planowany termin realizacji zamówienia to 29 marca 2021 r. Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Zarząd Spółki zależnej, zamawiający nie wyraził zgody na ujawnienie swoich danych w treści raportu bieżącego Spółki.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona znaczący wpływ na osiągane przez Grupę Kapitałową Emitenta wyniki finansowe oraz istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.