Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 lipca 2021 r.

20 lipca, 2021

Raport Bieżący | EBI | 16/2021

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 r. po wznowieniu obrad w dniu 19 lipca 2021 r.
Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku poddania pod głosowanie nie zostały podjęte uchwały nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, a sprzeciw akcjonariuszy został zgłoszony do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odnośnie uchwały o numerach 16, 22, 23, 24.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dn. 19.07.2021.pdf