Korekta raportu ESPI 21/2021 – Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.10.2021 r.

29 października, 2021

Zarząd spółki Apanet S.A. _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości korektę wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki _”NWZ”_, które odbyło się w dniu 15 października 2021 r., przekazanego raportem ESPI 21/2021 w dniu 22 października 2021 r. Korekcie podlegał tytuł dokumentu oraz procentowy udział w liczbie głosów na NWZ Pana Andrzeja Lisa z 5,08% na 5,92%.

Skorygowana lista akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA z dnia 15 X 2021 r.