Zmiana adresu Emitenta

24 listopada, 2021

Bieżący | EBI | 32/2021

Zarząd Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 22 listopada 2021 r. nastąpiła zmiana adresu Spółki.

Stary adres Spółki:
ul. Kwidzyńska 4 lok. 11, 51-416 Wrocław

Nowy adres Spółki:
Aleja Piastów 27, 52-424 Wrocław

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 22 listopada 2021 r. zmiana została zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Andrzej Lis – Prezes Zarządu