Raport Kwartalny EBI nr 2/2022: Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.

11 lutego, 2022

Zarząd Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny Apanet S.A. IV kwartał 2021 roku