Raport Bieżący ESPI nr 12/2022: Zawarcie ramowej umowy o współpracy przez spółkę zależną z LVX Global Ltd

3 listopada, 2022

 

Zarząd Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 2 listopada 2022 r. do siedziby spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o. (dalej: „AGS”) wpłynęła umowa ramowa (dalej: „Umowa”) zawarta z LVX Global Holding Ltd (dalej: „LVX”) z siedzibą w Adelaide w Australii. Zgodnie z treścią umowy strony ustaliły: (I) współpracę na poziomie korporacyjnym poprzez wspólną realizację kontraktów w zakresach, w których kompetencje techniczne stron się uzupełniają; współpracę z podmiotami zagranicznymi powiązanymi z LVX; (II) współpracę technologiczną poprzez prowadzenie wspólnych projektów B+R; dzielenie się wiedzą techniczną przy realizacji projektów; (III) współpracę handlową pomiędzy stronami w zakresie dokonywania wspólnych zakupów od producentów komponentów elektronicznych oraz sprzedaż nawzajem sobie urządzeń, elementów systemów sterowania oraz oprogramowania; (IV) współpracę marketingową w zakresie promocji własnych marek oraz wzajemnym informowaniu się o możliwościach wspólnego rozwoju biznesu.

LVX Global Holding Ltd to firma technologiczna, która tworzy kompleksowe rozwiązania inżynieryjne w sektorze smart city oraz IoT (internet rzeczy). LVX świadczy usługi w obszarach takich jak bezpieczeństwo przeciwpożarowe, energetyka, oświetlenie, technologia budowlana i cyberbezpieczeństwo. LVX Global Holding Ltd działa w 20 krajach.

Przed zawarciem Umowy AGS współpracował z LVX i nabywał od tego podmiotu osprzęt do szaf sterujących oświetleniem. Emitent ocenia, że zawarta Umowa istotnie zwiększy zakres współpracy i istotnie wpłynie na wyniki finansowe grupy kapitałowej Apanet S.A., w szczególności poprzez sprzedaż urządzeń do sterowania oświetleniem, których to producentem jest AGS. Ponadto dokonywanie zakupów grupowych może wpłynąć na obniżenie cen importowanych komponentów elektronicznych oraz może zwiększyć pewność dostaw. Dodatkowo Emitent ocenia, że istotny wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej może mieć realizacja prac inżynierskich B+R realizowanych przez AGS na zlecenie LVX.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne