Raport Bieżący ESPI nr 2/2023: Pozytywne rozpatrzenie wniosku o płatność w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

27 marca, 2023

 

Zarząd Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ informował raportem ESPI nr 1/2023 z dnia 1 marca 2023 r., że w dniu 28 lutego 2023 r. Apanet Green System sp . z o.o. _dalej: „Spółka zależna”_ zakończyła prace, których celem było przygotowanie nowego urządzenia kontrolno-sterującego oświetleniem ulicznym i drogowym opartym o bezprzewodową transmisję danych.

Spółka zależna w dniu 27 marca 2023 r. otrzymała od Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego elektroniczną informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność. Maksymalny termin wypłaty grantu to 17 kwietnia 2023 r. Wysokość wypłacanego grantu będzie wynosić 135 000 zł.

Emitent publikuje niniejszą informację, ponieważ wypłata grantu istotnie wpłynie na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej oraz stanowi realizację strategii Grupy Kapitałowej w zakresie przygotowania systemu sterowania oświetleniem ulicznym opartym na bezprzewodowej transmisji danych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne