Raport Bieżący ESPI nr 3/2023: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

29 maja, 2023

 

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _dalej „KSH”_ i § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd APANET S.A. zwołuje, w trybie art. 402.1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie we wtorek 27 czerwca 2023 r. o godzinie 9:00 we Wrocławiu _50-353_ przy ul. Piwnej 12 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:

  1. WZA_27.06.2022 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  2. WZA 27.06.2023 – Projekty uchwał
  3. Instrukcja do głosowania, pełnomocnictwo

Podstawa prawna:
Inne uregulowania