AKACJONARIAT


Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

 

Imię i nazwisko Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Piotr Leszczyński A, B 960 300 960 300 29,55% 29,55%
Jan Lis A, B 1 202 500 1 202 500 37,00% 37,00%
Dariusz Karolak C, B, D 228 840 228 840 7,04% 7,04%
Andrzej Lis A, B 165 000 165 000 5,08% 5,08%
Free float A, B, C, D 868 295 868 295 21,33% 21,33%