Kalendarium raportów okresowych w roku 2024


RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2023 ROKU
12 lutego 2024 roku

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU
10 maja 2024 roku

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2024 ROKU
9 sierpnia 2024 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2024 ROKU
8 listopada 2024 roku

RAPORT ROCZNY ZA 2023 ROK
27 maja 2024 roku