Rada Nadzorcza


Jarosław Janik

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Magister pedagogiki specjalnej – resocjalizacji – detektyw w Wydziale Kryminalnym, negocjator policyjny (05.1996-05.2003) w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu,
Straż Miejska Wrocławia, zastępca kierownika referatu szkoleń, zastępca Naczelnika Oddziału w
Centrum Zarządzania Kryzysowego (05.2003 –08.2018)
Tauron – Wsparcie Grupa Tauron sp. z o.o., specjalista ds. ochrony (09.2018 –09.2020)
Centrum Usług Detektywistycznych sp. z o.o. (02.2017 do nadal)
Członek Rady Nadzorczej Apanet S.A. (od 09.2020 do nadal)Maciej Wrzołek

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych prawa bankowego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 2013 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, a od 2016 r. radca prawny wykonujący zawód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


Henryk Gardiasz

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Radca prawny, od 1.10.2001 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego.

kadencja ważna do odwołania lub wygaśnięcia uprawnień


Anna Gardiasz

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu 1997- 2008 Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe – prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


Paulina Kalinowicz

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwentka Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe w bankowości oraz obsłudze prawnej w kancelariach adwokackich i radcowskich.


Robert Krasnodębski

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny i doradca
podatkowy.