Rada Nadzorcza


Henryk Gardiasz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca prawny, od 1.10.2001 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego.

kadencja ważna do odwołania lub wygaśnięcia uprawnień


Paulina Kalinowicz

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe w bankowości oraz obsłudze prawnej w kancelariach adwokackich i radcowskich.


Tomasz Rydzy

Członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

– wykształcenie wyższe prawnicze (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego)
– ukończony kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa; uzyskany dyplom-certyfikat Ministra Skarbu Państwa nr 1202/2002
– Bank Pekao S.A. w Warszawie – pracownik od 1968 r., Kierownik Ekspozytury, Starszy rewident, Zastępca Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu (do 03.1993 r.)
– Bank Pekao Tel Aviv Ltd w Tel Awiwie, Izrael, od 03.1993 r., Członek Zarządu, Dyrektor Generalny (1998-2001)
– Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.; Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. we Wrocławiu, Dyrektor Banku, Dyrektor I Oddziału BISE S.A. we Wrocławiu (03.2001 – 01.2003)
– Euro Bank S.A. we Wrocławiu; Bank Społem S.A.; Członek Zarządu Komisarycznego Banku Społem S.A.; Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji (01.2003 – 02.2004)
– Procar sp. z o.o. w Wieluniu – Członek Rady Nadzorczej (10.2003 – 08.2004)
– Euro Consultant sp. z o.o. – Prezes Zarządu (10.2005-03.2011)
– DZ Bank Polska S.A. w Warszawie; Doradca Prezesa Zarządu (06.2006-10.2008)
– Ruliński sp. z o.o. w Leśnej – Likwidator (09.2009 – 15.04.2013)
– CCH Invest sp. z o.o. w Bielawie – Członek Zarządu (02.2015 – 12.2017)
– Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. w Warszawie – Doradca Prezesa Zarządu (01.2011-12.2012)
– Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocławski Dom we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej (06.2008-09.2013, 11.2016 do nadal)
– APANET S.A. we Wrocławiu – Członek (od.09.2018 do nadal), Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 09.2019 do 09.2021)
– MEGAINVEST S.A. w Poznaniu – Prezes Zarządu (od 04.2019 do nadal)


Robert Krasnodębski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny i doradca
podatkowy.


Anna Gardiasz

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu 1997- 2008 Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe – prowadzenie własnej działalności gospodarczej.