Rada Nadzorcza


Jarosław Janik

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ


Sebastian Pierzchała

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

mgr inż. Zarządzania Przedsiębiorstwem, prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa marketingu internetowego, doradztwa procesowego oraz prowadzenia projektów windykacyjnych.Tomasz Rydzy

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestnik kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa; uzyskany dyplom-certyfikat Ministra Skarbu Państwa nr 1202/2002.

Doświadczenie zawodowe

 • Bank Pekao S.A. w Warszawie – pracownik od 1968 r., Kierownik Ekspozytury, Starszy rewident, Zastępca Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu (do 03.1993 r.)
 • Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.; Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. we Wrocławiu, Dyrektor Banku, Dyrektor I Oddziału BISE S.A. we Wrocławiu (03.2001 – 01.2003)
 • Euro Bank S.A. we Wrocławiu; Bank Społem S.A.; Członek Zarządu Komisarycznego Banku Społem S.A.; Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji (01.2003 – 02.2004)
 • Procar sp. z o.o. w Wieluniu – Członek Rady Nadzorczej (10.2003 – 08.2004)
 • Euro Consultant sp. z o.o. – Prezes Zarządu (10.2005-03.2011)
 • DZ Bank Polska S.A. w Warszawie; Doradca Prezesa Zarządu (06.2006-10.2008)
 • Ruliński sp. z o.o. w Leśnej – Likwidator (09.2009 – 15.04.2013)
 • CCH Invest sp. z o.o. w Bielawie – Członek Zarządu (02.2015 – 12.2017)
  Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. w Warszawie – Doradca Prezesa Zarządu (01.2011-12.2012)
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocławski Dom we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej (06.2008-09.2013, 11.2016 do nadal)

kadencja ważna do odwołania lub wygaśnięcia uprawnień


Maciej Wrzołek

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych prawa bankowego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 2013 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, a od 2016 r. radca prawny wykonujący zawód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

kadencja ważna do odwołania lub wygaśnięcia uprawnień•opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego


Henryk Gardiasz

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Radca prawny, od 1.10.2001 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego.

kadencja ważna do odwołania lub wygaśnięcia uprawnień