Raport Bieżący EBI nr 6/2022: Korekta raportu EBI 1/2022- Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

25 maja, 2022

Zarząd spółki Apanet S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok z 27 maja 2022 r. na 31 maja 2022 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian. Raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2022 będą publikowane w następujących terminach:

● Raport roczny za rok 2021 – 31 maja 2022 r.
● Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 11 sierpnia 2022 r.
● Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 9 listopada 2022 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.