Raport Bieżący ESPI nr 1/2022: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.07.2022 r. wraz z projektami uchwał

2 lipca, 2022

Zarząd Spółki Apanet S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lipca 2022 r., o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz we Wrocławiu (50-353) przy ul. Piwnej 12 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:
Ogłoszenie
Projekty uchwał
Formularz