Raport Bieżący ESPI nr 4/2023: Wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27.06.2023 r. posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów

4 lipca, 2023

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym (dalej: ZWZ) na dzień 27 czerwca 2023 r.

Akcjonariusz Pan Jan Lis posiadał 1 202 500 akcji uprawiającymi do 74,40% głosów obecnych na ZWZ oraz uprawniających do 37% udziału w ogólnej liczbie głosów. Akcjonariusz Pan Piotr Leszczyński posiadał 248 793 akcji uprawiającymi do 15,39% głosów obecnych na ZWZ oraz uprawniających do 7,66% udziału w ogólnej liczbie głosów. Akcjonariusz Pan Andrzej Lis dysponował 165 000 akcji uprawiającymi do 10,21% głosów obecnych na ZWZ oraz uprawniających do 5,08% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %