Raporty EBI Archiwum 2019

8 września, 2019
2019
2019-11-14 22:47 Kwartalny Raport kwartalny za III kw. 2019 r.
2019-11-05 22:47 Kwartalny Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
2019-08-08 22:47 Kwartalny Raport kwartalny za II kw. 2019 r.
2019-06-29 23:31 Bieżący Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
2019-06-29 22:28 Bieżący Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2019 r.
2019-06-26 23:38 Bieżący Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
2019-06-24 17:38 Bieżący Nałożenie na Spółkę kary pieniężnej
2019-06-21 22:49 Bieżący Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A.
2019-06-06 22:20 Bieżący Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
2019-06-04 03:00 Roczny Skonsolidowany raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy
2019-06-04 02:53 Roczny Jednostkowy raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy
2019-06-04 14:15 Bieżący Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
2019-06-03 23:13 Bieżący Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia publikacji raportu rocznego za 2018 rok
2019-06-02 23:07 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2019-06-01 00:22 Roczny Skonsolidowany raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy
2019-06-01 00:06 Roczny Jednostkowy raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy
2019-05-23 21:03 Bieżący Uzupełnienie raportu w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Emitenta
2019-05-22 17:37 Bieżący Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok
2019-05-18 22:49 Bieżący Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok
2019-05-08 21:26 Bieżący Raport okresowy Spółki za I kwartał 2019 r. APANET Spółka Akcyjna
2019-04-24 22:05 Bieżący Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
2019-04-24 18:43 Bieżący Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 24 kwietniu 2019 r.
2019-03-27 18:28 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2019-03-22 15:44 Bieżący Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 22 marca 2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
2019-03-15 17:51 Bieżący Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 15 marca 2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
2019-03-15 14:42 Bieżący Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ Spółki z dnia 22 lutego 2019 r.
2019-03-07 17:11 Bieżący Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 7 marca 2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
2019-03-07 16:47 Bieżący Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ Spółki z dnia 22 lutego 2019 r.
2019-02-22 16:59 Bieżący Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 22 lutego 2019 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

2019-02-22 16:48

Bieżący Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ Spółki z dnia 22 lutego 2019 r.
2019-02-11 21:08 Bieżący Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2018 r.
2019-02-06 18:39 Bieżący Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2018 r.
2019-02-04 22:12 Bieżący Rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 22 lutego 2019 r. na wniosek akcjonariuszy
2019-01-30 23:34 Bieżący Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.
2018
2018-12-25 23:45 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2018-12-12 22:58 Bieżący Informacja o wystąpieniu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2018-11-13 23:11 Kwartalny Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
2018-11-09 18:48 Bieżący Informacja o wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej
2018-11-06 21:20 Bieżący Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2018 r.
2018-09-28 10:04 Bieżący Odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej na podstawie uprawnienia osobistego akcjonariusza założyciela
2018-08-28 19:31 Bieżący Informacja o wystąpieniu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna
2018-08-10 18:02 Bieżący Powołanie Członków Rady Nadzorczej na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy założycieli
2018-08-10 11:37 Bieżący Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 09 sierpnia 2018 r.
2018-08-08 20:45 Kwartalny Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
2018-07-22 1:21 Bieżący Żądanie uprawnionego akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 sierpnia 2018 r.
2018-07-21 23:48 Bieżący Rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 9 sierpnia 2018 r. na wniosek akcjonariusza
2018-07-13 14:37 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2018-07-12 22:11 Bieżący Informacja o wystąpieniu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2018-07-11 17:50 Bieżący Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 11/2018 – Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
2018-07-02 23:45 Bieżący Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
2018-07-02 22:26 Bieżący Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 czerwca 2018 r.
2018-06-12 21:58 Bieżący Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2018 r.
2018-06-04 14:47 Roczny Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2018-05-25 21:13 Roczny Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Apanet S.A. za rok obrotowy 2017
2018-05-25 20:41 Roczny Jednostkowy raport roczny Apanet S.A. za rok obrotowy 2017
2018-05-18 14:43 Bieżący Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.
2018-05-09 20:30 Kwartalny Raport kwartalny za I kw. 2018 r.
2018-04-26 13:58 Bieżący Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2017 i 2018
2018-02-08 17:34:44 Kwartalny Raport kwartalny za IV kw. 2017 r.
2018-01-30 14:42:19 Bieżący Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.
2017
2017-12-08 16:26:16 Bieżący Zmiany w Zarządzie Emitenta
2017-12-08 16:18:13 Bieżący Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2017-11-09 18:10:35 Kwartalny Raport kwartalny za III kw. 2017 r.
2017-10-11 17:36:49 Bieżący Korekta raportu nr 18/2017 ? Rezygnacja Prezesa Zarządu
2017-09-22 22:04:36 Bieżący Posiedzenie Rady Nadzorczej
2017-09-21 13:25:08 Bieżący Rezygnacja Prezesa Zarządu
2017-09-20 17:42:51 Bieżący Zmiany w Radzie Nadzorczej
2017-09-01 13:16:19 Bieżący Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
2017-08-11 18:09:56 Bieżący Korekta raportu EBI nr 13/2017 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2017-08-11 17:19:21 Bieżący Zmiany w Radzie Nadzorczej
2017-08-11 12:14:46 Bieżący Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2017-08-10 13:54:57 Kwartalny Korekta raportu kwartalnego za II kw. 2017 r.
2017-08-09 16:18:51 Kwartalny Raport kwartalny za II kw. 2017 r.
2017-06-30 17:08:50 Bieżący Zmiany w Radzie Nadzorczej
2017-06-30 14:39:58 Bieżący Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 29 czerwca 2017 r.
2017-06-09 15:20:00 Bieżący Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wnioski akcjonariuszy
2017-06-01 18:03:22 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2017-05-24 15:34:50 Roczny Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy
2017-05-24 15:29:12 Roczny Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy
2017-05-09 18:21:05 Kwartalny Raport kwartalny za I kw. 2017 r.
2017-02-09 16:46:40 Kwartalny Raport kwartalny za IV kw. 2016 r.
2017-02-02 10:18:32 Bieżący Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016
2017-01-25 17:08:28 Bieżący Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.
2016
2016-11-10 15:34:43 Kwartalny Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 r.
2016-09-14 18:47:45 Bieżący Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2016-08-11 15:57:13 Kwartalny Raport okresowy za II kwartał 2016 roku
2016-07-01 19:34:56 Bieżący Otrzymanie przez Spółkę zależną wezwania do zapłaty w związku z rozwiązanym kontraktem dotyczącym projektu w Bełchatowie
2016-07-01 15:02:00 Bieżący Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2016 r.
2016-06-30 15:39:59 Bieżący Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2016-06-30 11:54:01 Bieżący Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2016 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach
2016-06-30 11:48:18 Bieżący Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016 r.
2016-06-02 15:47:31 Bieżący Zmiana adresu biura i adresu do korespondencji Spółki oraz Spółki zależnej
2016-06-01 14:51:38 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2016-05-31 17:10:33 Roczny Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015
2016-05-31 16:38:05 Roczny Jednostkowy raport roczny APANET S.A. za rok obrotowy 2015
2016-05-17 09:26:08 Bieżący Podpisanie umowy najmu nieruchomości
2016-05-12 17:28:45 Kwartalny Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016 roku
2016-05-11 16:24:06 Kwartalny Raport okresowy za I kwartał 2016 r.
2016-04-06 15:35:09 Bieżący Udzielenie patentu na wynalazek Emitenta
2016-03-30 11:07:34 Bieżący Zakwalifikowanie Emitenta do segmentu NC LEAD
2016-03-23 15:05:03 Bieżący Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015
2016-03-04 12:08:55 Bieżący Korekta raportu nr 04/2016 – Informacja o zmianach w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej
2016-03-03 16:44:02 Bieżący Informacja o zmianach w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej
2016-02-10 08:33:57 Kwartalny Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.
2016-01-18 12:58:43 Bieżący Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.
2016-01-12 08:08:56 Bieżący Podpisanie listu intencyjnego w zakresie wdrożenia systemu sterowania oświetleniem na terenie USA
2015
2015-11-06 16:11:24 Bieżący Rejestracja spółki celowej prawa amerykańskiego pod nazwą Smart Lighting Systems LLC
2015-10-29 08:08:01 Kwartalny Raport okresowy za III kwartał 2015 r.
2015-10-16 14:32:53 Bieżący Realizacja istotnej umowy na wykonanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bydgoszczy
2015-10-05 11:21:35 Bieżący Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku
2015-10-02 14:03:27 Bieżący Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii A, B i C do ASO na rynku NewConnect
2015-10-02 14:01:40 Bieżący Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i B na dzień 6 października 2015 r.
2015-09-28 16:26:26 Bieżący Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B na rynku NewConnect
2015-09-25 15:15:53 Bieżący Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect
2015-09-18 11:45:20 Bieżący Przyjęcie przez Urząd Patentowy RP wniosku o udzielenie patentu na wynalazek Emitenta
2015-09-15 15:32:18 Bieżący Podpisanie listu z partnerem zintencyjnego USA
2015-09-02 13:00:12 Bieżący Zawarcie istotnej umowy z GDDKiA przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej na zaprojektowanie oraz uruchomienie systemu oświetlenia drogowego
2015-08-28 16:00:08 Bieżący Złożenie do spółki zależnej istotnego zamówienia na dostawę systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie SSE EURO-PARK w Mielcu
2015-08-24 16:13:56 Bieżący Wybranie przez GDDKiA jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum z udziałem APANET Green System sp. z o.o.
2015-08-07 14:07:57 Kwartalny Raport okresowy za II kwartał 2015 r.
2015-08-04 15:31:54 Bieżący Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect
2015-06-30 16:31:27 Bieżący Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu na nową kadencję
2015-06-30 16:24:20 Bieżący Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2015 r.
2015-06-29 10:56:14 Bieżący Zakończenie kwalifikowania akcji Spółki do segmentu HLR
2015-06-25 14:40:07 Bieżący Powołanie w drodze kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej
2015-06-02 15:26:31 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2015-05-29 14:34:30 Roczny Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014
2015-05-29 14:27:35 Roczny Jednostkowy raport roczny APANET S.A. za rok obrotowy 2014
2015-05-19 15:41:26 Kwartalny Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.
2015-05-08 12:26:26 Kwartalny Raport okresowy za I kwartał 2015 r.
2015-04-17 11:57:49 Bieżący Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014
2015-04-16 13:37:22 Bieżący Złożenie do spółki zależnej istotnego zamówienia na modernizację oświetlenia ulicznego w Tychach
2015-04-15 20:08:52 Bieżący Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-04-15 20:06:32 Bieżący Informacja o rozwiązaniu umowy spółki zależnej na dostawę i konfigurację systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa
2015-04-01 20:59:33 Bieżący Informacja o możliwości rozwiązania umowy spółki zależnej na dostawę i konfigurację systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa
2015-03-11 14:19:28 Bieżący Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 4/2015 z dnia 10 marca 2015 r.
2015-03-10 16:04:54 Bieżący Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2015-03-10 11:56:30 Bieżący Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy na wykonanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bydgoszczy
2015-02-11 15:36:26 Kwartalny Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-04 10:20:59 Bieżący Zawarcie umowy ramowej z Orange Polska S.A.
2015-01-28 14:10:53 Bieżący Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.
2014
2014-11-14 15:03:35 Kwartalny Raport okresowy za III kwartał 2014 r.
2014-10-09 17:56:49 Bieżący Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy na dostawę i konfigurację systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa
2014-10-08 12:00:59 Bieżący Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C i D na dzień 10 października 2014 r. oraz zakończenie notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D
2014-10-02 15:26:37 Bieżący Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii D oraz pierwszego dnia notowania akcji serii C i D na rynku NewConnect
2014-10-01 12:40:29 Bieżący Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect
2014-09-17 15:34:26 Bieżący Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
2014-09-12 15:13:47 Bieżący Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2014-09-12 15:09:20 Bieżący Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D
2014-08-14 14:57:26 Kwartalny Raport okresowy za II kwartał 2014 r.
2014-08-01 14:18:31 Bieżący Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
2014-07-25 11:40:54 Bieżący Realizacja istotnej umowy na sprzedaż, dostawę i uruchomienie elementów systemu sterowania oświetleniem
2014-07-15 13:26:13 Bieżący Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii D na dzień 17 lipca 2014 r.
2014-07-09 11:33:40 Bieżący Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii D na rynku NewConnect
2014-07-08 12:02:20 Bieżący Wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect
2014-07-01 11:47:57 Bieżący Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APANET S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
2014-06-03 15:11:17 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2014-06-02 16:39:49 Bieżący Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy na sprzedaż, dostawę i uruchomienie elementów systemu sterowania oświetleniem
2014-05-21 15:41:28 Roczny Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2013
2014-05-21 15:20:33 Roczny Jednostkowy raport roczny APANET S.A. za rok obrotowy 2013
2014-05-20 14:52:47 Bieżący Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk
2014-05-15 13:58:57 Kwartalny Raport okresowy za I kwartał 2014 r.
2014-05-12 12:04:40 Bieżący Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.
2014-04-17 13:27:02 Bieżący Rozwiązanie oraz zawarcie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą
2014-04-16 11:25:26 Bieżący Rejestracja zmiany siedziby APANET S.A.
2014-04-08 14:18:13 Bieżący Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013
2014-03-25 10:23:23 Bieżący Zmiana siedziby APANET S.A.
2014-03-14 16:40:39 Bieżący Zawarcie istotnej umowy pożyczki
2014-03-05 14:45:49 Bieżący Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
2014-03-05 14:42:14 Bieżący Uzyskanie dostępu do systemu EBI