Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta

18 września, 2019 0

Raport bieżący nr 43/2019

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 18 września 2018 r. we Wrocławiu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta _w składzie ustalonym na Walnym Zgromadzeniu mającym miejsce w dniu 29 czerwca 2019 r._, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie powołania Pana Tomasza Rydzy na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pana Piotra Leszczyńskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *