Raporty ESPI Archiwum 2019 i wcześniejsze

28 września, 2019
2019
2019-09-18 23:00 Bieżący Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
2019-09-03 23:26 Bieżący Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
2019-08-14 13:11 Bieżący Korekta raportu ESPI nr 40/2019 – Zobowiązanie dotyczące akcji Emitenta
2019-08-08 21:17 Bieżący Zobowiązanie dotyczące akcji Emitenta
2019-07-08 11:10 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2019-07-08 10:08 Bieżący Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
2019-07-04 15:19 Bieżący Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2019 r.
2019-06-21 23:05 Bieżący Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A.
2019-06-05 23:18 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – zawarcie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu
2019-06-05 23:04 Bieżący Odbycie Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej, zmiana umowy spółki zależnej
2019-06-02 21:56 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2019-05-31 21:56 Bieżący Uzyskanie przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej
2019-05-31 21:49 Bieżący Zawarcie porozumienia akcjonariuszy reprezentujących 79,53% akcji w kapitale zakładowym mającego na celu odzyskanie kontroli nad spółką zależną
2019-05-23 20:33 Bieżący Zmiana terminu pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Emitenta
2019-05-21 15:47 Bieżący Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
2019-05-10 21:20 Bieżący Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
2019-04-30 20:55 Bieżący Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2019 r.
2019-04-15 22:02 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – upoważnienie do wykonania prawa głosu z ponad 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2019-04-10 23:53 Bieżący Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
2019-03-27 18:37 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2019-03-27 14:40 Bieżący Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
2019-03-22 4:49 Bieżący Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
2019-03-14 16:27 Bieżący Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
2019-03-13 18:43 Bieżący Uzupełnienie raportu o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
2019-02-27 17:30 Bieżący Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.02.2019 r.
2019-02-26 22:07 Bieżący Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
2019-02-26 21:48 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2019-02-26 21:42 Bieżący Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
2019-02-26 21:33 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2019-02-26 21:25 Bieżący Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
2019-02-26 21:16 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2019-02-26 21:05 Bieżący Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
2019-02-26 20:57 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2019-02-26 20:37 Bieżący Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
2019-02-21 13:17 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu
2019-02-13 09:12 Bieżący Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Piotra Leszczyńskiego przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
2019-02-11 00:00 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – przekroczenie progu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2019-02-10 23:49 Bieżący Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki APANET S.A.
2019-02-04 15:57 Bieżący Oddalenie przez Sąd Rejestrowy wniosków o zmianę danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS złożonych przez Pana Andrzeja Lisa
2019-02-04 15:18 Bieżący Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
2019-01-03 02:07 Bieżący Brak spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacja o podejmowanych przez Spółkę działaniach
2019-01-02 19:30 Bieżący Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną
2018
2018-12-27 23:16 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2018-12-26 0:51 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2018-12-21 23:11 Bieżący Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2018-11-13 23:11 Bieżący Informacja o wystąpieniu ograniczeń kontroli nad APANET Green System Sp. z o.o. w związku z odmową udostępnienia danych finansowych.
2018-11-09 19:15 Bieżący Posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta
2018-10-30 23:58 Bieżący Informacja o działaniach prawnych Emitenta oraz o działania podejmowanych przez Pana Andrzeja Lisa
2018-09-21 17:08 Bieżący Uzupełnienie zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie – zawarcie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu APANET S.A.
2018-09-21 16:17 Bieżący Uzupełnienie zawiadomienia z art. 69 o przekroczeniu progu 33 1/3% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki APANET S.A.
2018-09-21 13:39 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – przekroczenie progu powyżej 33 1/3% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2018-09-21 13:23 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2018-09-07 19:45 Bieżący Zmiana powiadomienia o transakcji na akcjach Spółki z dn. 7 września 2018 r.
2018-09-07 19:45 Bieżący

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki APANET S.A.

2018-08-28 17:47 Bieżący Posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 10.08.2018 r. oraz działania Członków Rady Nadzorczej podjęte w dniu 27.08.2018 r.
2018-08-16 20:02 Bieżący Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.08.2018 r.
2018-07-26 19:45 Bieżący Informacja o sytuacji Spółki zależnej – zawieszenie postępowania o ujawnienie w KRS zbycia udziałów spółki zależnej z dnia 9 sierpnia 2017 r. i zmiany umowy spółki zależnej z dnia 10 sierpnia 2017 r.
2018-07-24 14:11 Bieżący Zawiadomienie o wszczęciu śledztwa w sprawie popełnienia przestępstwa na szkodę Emitenta
2018-07-23 14:11 Bieżący Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
2018-07-13 15:15 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2018-07-06 22:19 Bieżący Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2018 r.
2018-07-02 15:04 Bieżący

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – zawarcie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu

2018-06-30 13:45 Bieżący

Informacja o sytuacji Spółki zależnej – próba odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej

2018-06-28 20:54 Bieżący

Informacja o sytuacji Spółki zależnej – zawieszenie postępowania z wniosku Pana Andrzeja Lisa o wpisanie go jako Członka Zarządu Apanet Green System sp. z o.o.

2018-06-25 11:16 Bieżący

Sytuacja w spółce zależnej – potencjalna możliwość odbycia Zgromadzenia Wspólników Apanet GS w dniu 30 czerwca 2018 r.

2018-06-14 15:24 Bieżący Informacja o sytuacji Spółki zależnej – odmowa udzielenia Emitentowi informacji dotyczących spółki zależnej
2018-06-04 15:24 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2018-05-25 22:57 Bieżący Odmowa wydania opinii przez biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta
2018-05-24 16:38 Bieżący Powzięcie informacji o prawdopodobnej odmowie wydania opinii przez biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta
2018-05-22 20:02 Bieżący Otrzymanie przez Spółkę zależną wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie zapłaty w związku z rozwiązanym kontraktem dotyczącym projektu w Bełchatowie
2018-05-16 17:34 Bieżący Informacja o sytuacji Spółki zależnej – złożenie pozwu o ustalenie nieważności umów zbycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej
2018-05-15 21:24 Bieżący Informacja o sytuacji Spółki zależnej oraz próbie odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej przerwanym przez pełnomocnika Pana Andrzeja Lisa APANET S.A.
2018-05-12 20:57 Bieżący

Informacja o sytuacji Spółki zależnej oraz próbach odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej

2018-04-24 18:57

Bieżący

Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstw na szkodę Emitenta

2018-04-23 17:33 Bieżący

Umowa z Budimex S.A. i Ferrovial Agroman S.A.

2018-04-13 23:32 Bieżący Informacja o sytuacji Spółki zależnej oraz próbach odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej
2018-03-27 20:52 Bieżący Informacja o sytuacji Spółki zależnej oraz próbach odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej
2018-03-17 21:20:42 Bieżący Informacja o sytuacji Spółki zależnej oraz próbach odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej
2018-03-08 20:57:42 Bieżący Informacja o sytuacji Spółki zależnej oraz próbach odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej
2018-02-27 18:39:37 Bieżący Informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki zależnej
2017
2017-12-29 17:42:24 Bieżący Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2017-12-29 12:45:14 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
2017-12-14 16:38:09 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
2017-12-13 16:38:24 Bieżący Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2017-11-09 13:43:31 Bieżący Istotna informacja dotycząca wynagrodzenia byłego Prezesa Zarządu Spółki zależnej
2017-10-23 14:26:21 Bieżący Informacja o sytuacji w Grupie Kapitałowej APANET S.A.
2017-09-23 12:26:54 Bieżący Odblokowanie rachunków bankowych Emitenta
2017-09-20 15:51:20 Bieżący Udzielenie patentu na wynalazek Emitenta
2017-09-09 08:28:52 Bieżący Odblokowanie rachunków bankowych spółki zależnej APANET Green System sp. z o.o.
2017-09-07 17:08:32 Bieżący Rejestracja zmiany treści umowy spółki zależnej APANET Green System sp. z o.o.
2017-08-17 11:58:03 Bieżący Informacja o konflikcie akcjonariuszy i rzekomym posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej
2017-08-16 18:29:38 Bieżący Informacja o zmianie struktury własnościowej Spółki zależnej APANET Green System sp. z o.o.
2017-08-16 18:20:23 Bieżący Realizacja programu motywacyjnego w Spółce zależnej APANET Green System sp. z o.o.
2017-08-03 12:33:53 Bieżący Informacja o posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki
2017-07-04 10:27:29 Bieżący Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2017 r.
2017-06-01 18:13:29 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2017-03-10 10:37:43 Bieżący Korekta raportu ESPI nr 1/2017 – Zawarcie przez Spółkę zależną aneksu do istotnej umowy zawartej z GDDKiA oddziałem w Katowicach
2017-03-09 15:05:48 Bieżący Zawarcie przez Spółkę zależną aneksu do istotnej umowy zawartej z GDDKiA oddziałem w Katowicach
2016
2016-12-19 10:42:30 Bieżący Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2016-12-13 11:29:01 Bieżący Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2016-12-12 10:27:20 Bieżący Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2016-12-05 09:44:52 Bieżący Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2016-11-24 16:47:32 Bieżący Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
2016-11-21 13:00:48 Bieżący Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
2016-11-16 19:04:26 Bieżący Podpisanie listu intencyjnego z ALUMAST S.A. w zakresie współpracy przy projektach SmartCity oraz przedsięwzięciach dotyczących optymalizacji zużycia energii
2016-11-10 10:01:31 Bieżący Podpisanie istotnej umowy pomiędzy Spółką zależną a GDDKiA oddziałem w Katowicach
2016-10-25 13:40:10 Bieżący Wybór oferty Spółki zależnej w przetargu organizowanym przez GDDKiA
2016-09-09 17:26:58 Bieżący Zmiana powiadomienia z dnia 09.09.2016 r. o transakcjach na akcjach Spółki
2016-09-09 16:02:07 Bieżący Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2016-09-02 15:35:23 Bieżący Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2016-08-26 14:56:59 Bieżący Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz przekroczenie progu poniżej 33% ogólnej liczby głosów na
2016-08-24 16:22:29 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz przekroczenie progu poniżej 33,(3)% ogólnej liczby głosów na Wal
2016-08-22 18:03:04 Bieżący Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2016-07-21 14:26:09 Bieżący Wyłonienie oferty Spółki zależnej jako najkorzystniejszej w przetargu organizowanym przez GDDKiA
2016-07-05 09:29:35 Bieżący Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2016 r.
2016-06-01 15:12:59 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2015
2015-07-02 10:05:04 Bieżący Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APANET S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.
2015-06-02 15:17:12 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2014
2014-12-10 12:24:01 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2014-09-15 13:09:07 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2014-09-15 13:03:37 Bieżący Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2014-07-10 12:31:44 Bieżący Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APANET S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
2014-06-03 15:35:18 Bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2014-03-13 10:14:21 Bieżący Uzyskanie dostępu do systemu ESPI