Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.08.2020 r.

31 sierpnia, 2020

Bieżący | ESPI | 4/2020

Zarząd Spółki APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%