Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 r.

31 sierpnia, 2020

ieżący | EBI | 13/2020

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia sprzeciwy akcjonariuszy zostały zgłoszone do protokołu odnośnie uchwał o numerach 4, 6, 10 i 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku poddania pod głosowanie nie została podjęta uchwała nr 3 (o charakterze porządkowym), jak również nie zostały przyjęte uchwały o nr 5, 7, 8 i 9, których projekty oznaczono odpowiednio numerami 32, 34, 36 i 37 w załączniku do ogłoszenia o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport ESPI nr 2/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.).

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dn 31 08 2020 r.pdf