Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

9 września, 2020

Bieżący | ESPI | 6/2020

Zarząd Spółki APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31.08.2020 r. po wznowieniu obrad w dniu 09.09.2020 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_2.pdf