Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 września 2020 r.

30 września, 2020
EBI | 16/2020
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r. po wznowieniu obrad w dniu 29 września 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku poddania pod głosowanie nie została podjęta uchwała nr 40 (w sprawie zmiany Statutu Spółki), a sprzeciw akcjonariuszy został zgłoszony do protokołu odnośnie uchwały o numerach 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dn. 29.09.2020.pdf