Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2021 r. wraz z projektami uchwał

29 maja, 2021

Raport bieżący 5/2021

Zarząd Apanet S.A. _dalej: Spółka, Emitent_ z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2021 r., o godz. 12:00 w Hotelu im. Jana Pawła II we Wrocławiu, ul. Świętego Idziego 2. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
 

Załączniki:

Wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania_2.pdf