Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2021 r. wraz z projektami uchwał

29 maja, 2021

Raport bieżący 13/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2021 r., o godz. 12:00 w Hotelu im. Jana Pawła II we Wrocławiu, ul. Świętego Idziego 2. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki: