Uzupełnienie raportów o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczeń przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji APANET S.A.

3 czerwca, 2021

Raport bieżący nr 7/2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. dotyczącego udzielenia przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Dariusza Karolaka przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji oraz raportu nr 8/2020 z dnia 30 września 2020 r. dotyczącego wstrzymania przez Sąd wykonania postanowienia o zabezpieczeniu Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 1 czerwca 2021 r. powziął informację, że w wyniku rozpoznania zażalenia Pana Jana Lisa na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienił zaskarżone postanowienie i oddalił wniosek Pana o udzielenie zabezpieczenia roszczenia Pana Dariusza Karolaka. W sprawie nie zapadł dotychczas prawomocny wyrok.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2020 z dnia 30 września 2020 r. dotyczącego udzielenia przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Piotra Leszczyńskiego przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 czerwca 2021 r. powziął informację, że w wyniku rozpoznania zażalenia Pana Jana Lisa na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienił zaskarżone postanowienie i oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia Pana Piotra Leszczyńskiego. W sprawie nie zapadł dotychczas prawomocny wyrok.