Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 07.10.2021 r.

18 września, 2021

EBI | 23/2021

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 17 września 2021 r. w godzinach wieczornych wpłynęło do Spółki drogą elektroniczną oświadczenie akcjonariuszy reprezentujących ponad 50% udziału w kapitale zakładowym, którzy zwołali w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 października 2021 r. o odwołaniu tego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Piotr Leszczyński – Wiceprezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu