Raport Bieżący EBI nr 14/2022: Korekta raportu EBI 11/2022 w sprawie treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lipca 2022 r.

10 października, 2022

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje korektę protokołu dotyczącego treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: ZWZ) zwołanym na dzień 27 lipca 2022 r. Korekta protokołu wynika z oczywistej omyłki kancelarii notarialnej. Korekta polegała na dodaniu akapitu dotyczącego 15 punktu obrad na stronie 29.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku”.

Załączniki:
Protokół ZWZ Apanet S.A. 27.07.2022 r.