Raport Bieżący ESPI nr 10/2022: Zawarcie ramowej umowy o współpracy przez spółkę zależną

1 października, 2022

Zarząd Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że spółka zależna Apanet Green System sp. z o.o. w dniu 30 września 2022 r. zawarła umowę ramową o współpracy ze spółką AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży (dalej „AQT Water”), w zakresie wspólnego stworzenia nowoczesnych systemów zarządzania mediami w domach (jedno i wielorodzinnych), w przestrzeni miejskiej oraz w rolnictwie z nastawieniem na oszczędzanie zużycia wody i energii.

Wynikiem realizacji umowy ramowej ma być stworzenie przez spółkę zależną technologii do: (I) autonomicznego budynku, niezależnego od poboru wody wodociągowej, wykorzystujących jedynie naturalne zasoby dostępne w obrębie budynku, z naciskiem na wykorzystanie deszczówki i recycling ścieków szarych, (II) smart city, wykorzystywania wody deszczowej w przestrzeni miejskiej i zurbanizowanej terenach infrastruktury dużych i małych miast, (III) ograniczenia i redukcji wykorzystywania wody wodociągowej i wtórnego wykorzystania deszczówki do nawadniania upraw rolniczych. Powyżej wymienione technologie mają być stosowane w produktach AQT Water, a spółka Apanet Green System sp. z o.o. ma być dostawcą elektroniki oraz systemów sterowania.

Spółka ocenia, że posiadane przez nią know-how dotyczące otwartych systemów sterowania może zostać z powodzeniem wykorzystane do zaprojektowania sterowników inteligentnego domu oraz automatyki do sterowania poborem i zużyciem wody. W przypadku pomyślnego zrealizowania przedmiotu umowy Emitent rozszerzy swoje portfolio produktów. Niniejsze działania są zgodne z planami Emitenta w zakresie wykorzystania swej wiedzy i umiejętności w szerszym zakresie i wejścia w przyszłości na rynek produktów smart city i smart home.

Emitent zdecydował się na publikację niniejszego raportu, ponieważ sprzedaż sterowników do sterowania poborem i zużyciem wody może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe w przyszłości.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne