Raport Bieżący EBI nr 2/2023: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r. – korekta raportu EBI nr 1/2023 – terminy publikacji raportów okresowych

13 marca, 2023

 

Zarząd spółki Apanet S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że zmianie ulega termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r. Termin publikacji zostaje przesunięty z dnia 15 marca 2023 r. na dzień 21 marca 2023 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

• Raport roczny za rok 2022 – 21 marca 2023 r.
• Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 8 maja 2023 r.
• Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 7 sierpnia 2023 r.
• Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 7 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.