Raport Bieżący EBI nr 4/2023: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał za 2023 r. – korekta raportu EBI nr 1/2023 – terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

5 maja, 2023

Zarząd spółki Apanet S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu za I kwartał 2023 r. Termin publikacji zostaje przesunięty z dnia 8 maja 2023 r. na 15 maja 2023 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

• Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 15 maja 2023 r.
• Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 7 sierpnia 2023 r.
• Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 7 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.