Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

29 czerwca, 2020

Bieżący | EBI | 5/2020

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2020 r. Pan Dariusz Karolak złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

W związku z rezygnacją Pana Dariusza Karolaka z dotychczas pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta weszła w życie Uchwała nr 2/06/2020 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu Emitenta, którym został Pan Mariusz Kluska. Wejście w życie powyższej uchwały uzależnione było od złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki przez Pana Dariusza Karolaka w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Powyższy warunek ziścił się w dniu przekazania niniejszego raportu bieżącego, tj. w dniu 29 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu odnoszące się do nowego Prezesa Zarządu Spółki, Pana Mariusza Kluski.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

Mariusz Kluska Formularz Osobowy 29_06_2020.pdf