Jednostkowy raport roczny za 2019 rok

1 sierpnia, 2020

Roczny | EBI | 7/2020

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2019 rok obrotowy.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

APA_JRR_ 2020.pdf
Sprawozdanie Jednostkowe Apanet S.A. 2019.pdf
Sprawozdanie Zarzadu Apanet S A 2019.pdf
31.12.2019_APANET S.A._JSF Stanowisko.pdf