Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

4 sierpnia, 2020

Raport bieżący ESPI nr 1/2020

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej jako: Emitent, Spółka działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sobotę, 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00 we Wrocławiu, ul. Świętego Idziego 2 Hotel im. Jana Pawła II.

Projekty uchwał ZWZ
Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ