Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.

4 listopada, 2020

EBI | 18/2020

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4.112020 r. podjął decyzję o aktualizacji harmonogramu publikacji raportów okresowych, przekazanego przez Spółkę w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., zaktualizowanego na podstawie raportu bieżącego EBI nr 3/2020 z dnia 6 maja 2020 r., raportu bieżącego EBI nr 6/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. oraz raportu bieżącego EBI nr 10/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

W wyniku powyższej decyzji zmianie uległ zadeklarowany przez Emitenta termin przekazania do wiadomości publicznej skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2020 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej.

Zgodnie z raportem EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. termin ww. raportu okresowego przypadać miał na dzień 6 listopad 2020 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji ww. raportu zostaje ustalony na dzień 16.11.2020 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Jacek Konopa – Członek Zarządu
  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu