Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

16 listopada, 2020

EBI | 19/2020

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
• Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
• Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

APA_Q3 2020 fin.pdf