Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

3 lutego, 2021

EBI | 2/2021

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– Jednostkowy raport roczny za 2020 rok obrotowy – 15 marca 2021 r.
– Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok obrotowy – 15 marca 2021 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 10 maja 2021 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 9 sierpnia 2021 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 8 listopada 2021 r.

W związku z ustaleniem daty publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok obrotowy na dzień 15 marca 2021 r., na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent jest zwolniony z obowiązku publikacji raportu za IV kwartał 2020 roku.

Ponadto zaznacza się, iż na podstawie § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji jednostkowych o Emitencie.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu