Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2021 r .

11 marca, 2021

Bieżący | EBI | 4/2021

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11.03.2021 r. podjął decyzję o aktualizacji harmonogramu publikacji raportów okresowych, przekazanego przez Spółkę w treści raportu bieżącego EBI nr 2/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

W wyniku powyższej decyzji zmianie uległ zadeklarowany przez Emitenta termin przekazania do wiadomości publicznej jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok obrotowy oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok obrotowy.

Zgodnie z raportem EBI nr 2/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. termin obu ww. raportów okresowych przypadać miał na dzień 15 marca 2021 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji obu ww. raportów okresowych zostaje ustalony na dzień 22.03.2021 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu