Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

22 marca, 2021

Bieżący | EBI | 6/2021

W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Spółki Apanet S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”) w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego z korektą harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2021.
Emitent wskazuje, iż powodem naruszenia jest przedłużenie się prac nad raportem rocznym za 2020 r. w związku z opóźnieniem w uzyskaniu danych finansowych od spółki zależnej oraz problemy zdrowotne jednego z członków zarządu związane z COVID-19.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu