Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

22 marca, 2021

Kwartalny | EBI | 7/2021

Zarząd Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

APA_Q4 2020.pdf