Korekta raportu nr 2/2021 – harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

22 marca, 2021

Bieżący | EBI | 5/2021

Zarząd Apanet S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację harmonogramu publikacji raportów okresowych wskazanych w raporcie EBI numer 2/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. W zaktualizowanym terminarzu zostaje dodatkowo wskazana data publikacji raportu za IV kwartał 2020 r., a ponadto przesunięciu ulega data publikacji raportu rocznego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2020 r. Powodem przesunięcia raportu rocznego było opóźnienie w uzyskaniu danych finansowych od spółki zależnej oraz problemy zdrowotne jednego z członków zarządu związane z COVID-19, które znacznie utrudniły prace nad raportem rocznym za 2020 r.
Emitent przedstawia skorygowany harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.:
• Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2020 roku – 22 marca 2021 r,.
• Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2021 roku – 10 maja 2021 r.
• Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2021 roku – 9 sierpnia 2021 r.
• Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2021 roku – 8 listopada 2021 r.
• Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za rok 2020 – 31 maja 2021 r.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu