Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

22 marca, 2021

Bieżący | EBI | 8/2021

Zarząd Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje o podpisaniu umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Best Capital sp. o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa wchodzi w życie od 22 marca 2021 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu