Podpisanie znacznej umowy przez spółkę zależną

30 marca, 2021

Bieżący | ESPI | 2/2021

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _Emitent , Spółka_ informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. do Emitenta wpłynęła informacja od Apanet Green System sp. z o.o. _Spółka zależna_ o zawarciu umowy na podwykonawstwo w zakresie dostaw sterowników lamp GLC , kompletnych szaf sterowniczych oraz oprogramowania jako elementów systemu sterowania oświetleniem na potrzeby realizacji modernizacji systemu oświetlenia w Tychach. Podstawą do zawarcia niniejszej umowy było otrzymanie zamówienia o którym Emitent informował dnia 12 lutego 2021 r. komunikatem ESPI numer 1/2021. Zgodnie z umową wartość zamówienia wynosi 1.157.450,32 zł netto, a termin realizacji zamówienia to: 30.08.2021 r.

Realizacja umowy przez Spółkę zależną będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.