Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

11 maja, 2021

Raport kwartalny | EBI | 9/2021

Zarząd Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

APA_1Q 2021.pdf