Korekta raportu nr 5/2021 – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku

27 maja, 2021

Raport bieżący 11/2021

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację harmonogramu publikacji raportów okresowych wskazanego w raporcie EBI numer 5/2021 z dnia 22 marca 2021 r. Zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2020 rok. Dotychczasowy planowany termin publikacji niniejszego raportu określony był na 31 maja 2021 r. – nowy termin Zarząd Spółki wyznacza na 29 maja 2021 roku.
Emitent przedstawia skorygowany harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.:
• Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za rok 2020 – 29 maja 2021 r.
• Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2021 roku – 9 sierpnia 2021 r.
• Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2021 roku – 8 listopada 2021 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu