Raport roczny spółki Apanet S.A. za 2020 rok

29 maja, 2021

Raport roczny 12/2021

Zarząd Spółki Apanet S.A. (dalej: „Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki: