Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 24.06.2021 r. po wznowieniu obrad w dniu 19.07.2021 r.

28 lipca, 2021

Raport Bieżący | ESPI | 9/2021

Zarząd Apanet S.A. _dalej: Spółka, Emitent_ z siedzibą we Wrocławiu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24.06.2021 r. po wznowieniu obrad w dniu 19.07.2021 r.

Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_24_06_2021__3.pdf